Za nowelizacją ustawy o Służbie Ochrony Państwa głosowało 420 posłów, przeciw było czterech i czterech wstrzymało się od głosu.

Nowela - autorstwa PiS - wprowadza zmiany w polityce wydatkowej SOP, co - jak wskazano w uzasadnieniu - umożliwi podwyższenie wynagrodzeń osobom zatrudnionym w jej szeregach. Zmiany uelastyczniają systemu dodatków, stanowiących jeden z elementów systemu uposażeń funkcjonariuszy, przez wskazanie łącznego limitu ich wysokości niezależnie od rodzaju dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami, łączna wysokość dodatku specjalnego i dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego. Wysokość dodatku specjalnego będzie corocznie (na okres od 1 sierpnia do 31 lipca) ustalana przez komendanta SOP i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Nowela zmienia także limit wydatków na funkcjonowanie SOP. Autorzy projektu argumentowali bowiem, że dotychczasowe maksymalne limity były skalkulowane na podstawie wskaźników obowiązujących w 2017 r. "Maksymalny limit wydatków nie oznacza automatycznego zwiększenia budżetu dysponenta o te kwoty" - napisano w uzasadnieniu.

Według nowych przepisów w latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy o Służbie Ochrony Państwa, będzie wynosił 3,67 mld zł (w 2018 r. będzie to ponad 245 mln zł, a rok później - 382 mln zł). Przed zmianą limit ten na lata 2018-2027 wynosił 3,35 mld zł(w 2018 r. ponad 228 mln zł, w 2019 - ponad 352 mln zł).

Ustawa, która powołała Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu (BOR), weszła w życie 1 lutego. Zadania SOP nie ograniczają się tylko do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów. Nowa służba ma też zadania polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom, m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski