AmRest Holdings 

AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro.>>>> 

Przychody Grupy AmRest wyniosły 364 mln euro w II kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,6% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 26,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi określił cenę emisyjną jednej akcji serii D w wysokości 7,5 zł, zaś liczba zaoferowanych akcji wynosi 1 397 000 sztuk, podała spółka. >>>> 

 Forte

Fabryki Mebli "Forte" miały 258 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. wobec 243 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., 23,2 mln zł EBIT w porównaniu do 17,3 mln zł i 34,6 mln zł EBITDA wobec 23,7 mln zł, co oznacza wzrost rentowności EBIDTA z 9,6% do 13,4% w II kw., podała spółka, prezentując wstępne dane.>>>> 

Eurocash

Paweł Musiał zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 roku, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje   

Unibep

Unibep zawarł z Animex Foods K3 aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w miejscowości Koryta w woj. łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy, a w konsekwencji zwiększeniu uległo wynagrodzenie Unibepu z ok. 16,4 mln zł netto do ok. 22,9 mln zł netto, podała spółka.>>>>  

Murapol

Murapol wprowadził do oferty 336 lokali w ramach III etapu inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi, podała spółka. >>>>  

Libet

Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badaniu możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej , podała spółka.>>>> 

Elektrotim  

Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap 1B Psary zachodnie – Podetap 1 i 2". Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej, podała spółka.>>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisze dziś wewnątrzgrupową umowę o zarządzaniu rynkiem mocy, poinformował prezes Henryk Baranowski. Do certyfikacji zgłoszone zostały wszystkie istniejące jednostki grupy i planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy. >>>> 

Enter Air

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. >>>> 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB) rozszerzył prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych o województwo mazowieckie, podał bank. Na preferencyjne pożyczki na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w mazowieckim zostanie przeznaczone 92 mln zł. >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 156 lokali w dwóch budynkach pierwszego etapu nowej inwestycji City Sfera w Warszawie. Etap posiada już pozwolenie na budowę – rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kw. 2018, a zakończenie na I kw. 2020. >>>> 

Wasko

Oferty Wasko zostały uznane za najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania organizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy na podstawie zasady konkurencyjności pod nazwą "Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", podała spółka. Łączna wartość ofert to ok. 23,9 mln zł brutto, wynika z komunikatu. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen prowadzi wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu, podała spółka. Zgodnie z założeniami, wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment i EPP zawarły ostateczną umowę sprzedaży II etapu kompleksu biurowego Symetris Business Park w Łodzi. Wartość transakcji to 19 mln euro, podało Echo. >>>> 

Qumak

Qumak Professional Services, spółka-córka Qumaka, otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od Euvic na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, podał Qumak. >>>>