Spółka Qumaka otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od EuvicWarszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Qumak Professional Services, spółka-córka Qumaka, otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od Euvic na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, podał Qumak.

"Cieszy nas, że tak szybko wspólnie z Euvic wypracowaliśmy sposób na wsparcie Qumak w historycznie najtrudniejszym dla spółki momencie. Dynamika, z jaką działa Euvic pozwala mi zachować nadzieję na dokończenie procesu dokapitalizowania i sprawnego połączenia spółek" – powiedział prezes Qumaka Sławomir Połukord, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z naszą deklaracją zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo Qumak, ponieważ oceniliśmy, że to niezbędne dla kontynuacji procesu połączenia obu grup kapitałowych, które wciąż postrzegamy jako korzystne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy, a także wierzycieli Qumak. Mamy szansę stworzyć jedną z największych firm outsourcingowych w Polsce i będziemy się starać mądrze ją wykorzystać" - powiedział prezes Euvic Wojciech Wolny.

"Mieliśmy niewiele czasu na reakcję i zdobycie środków. Zbyliśmy między innymi niewielki pakiet posiadanych przez nas akcji Qumaka, a pozyskaną w ten sposób gotówkę w całości udostępniamy spółce" - dodał Wolny.

Z kolei Połukord poinformował także, że Qumak rozważa również pozyskanie dodatkowej gotówki poprzez sprzedaż posiadanych aktywów finansowych austriackiej spółce LG Nexera, będącej jednym z największych wspólników Euvic.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Qumaka, na którym głosowane mają być uchwały w sprawie połączenia z Euvic zwołane jest na 4 września 2018 r.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)