Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 23,6% r: r do 348 mln euro w II kw. br.Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 364 mln euro w II kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,6% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 26,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na dynamikę sprzedaży grupy w II kw. 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 38 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku, spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku oraz 16 restauracji Pizza Hut w Moskwie, których aktywa AmRest nabył 1 czerwca 2018 r. (łącznie 34 mln euro przychodów w II kw. 2018). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w II kw. 2018 wzrosły o 12,6%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła 172 mln euro w II kw. 2018 r., co stanowi wzrost o 17,8% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 17,7%.

Przychody dywizji rosyjskiej w II kw. wyniosły 42 mln euro i były o 19,7% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 40,9% r/r.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w II kw. 2018 r. kształtowała się na poziomie 125 mln euro i była o 35,3% wyższa niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły 57 mln euro w II kw. i były o 11% wyższe niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 20 mln euro w II kw. 2018 r. i były o 16,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. (wzrost o 17,3% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w II kw. 2018 r. wyniosły 4 mln euro i były o 32,3% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 30,6%, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)