WSTĘPNY ODCZYT CPI

We wtorek o godz. 10.00 GUS poda wstępny odczyt CPI za lipiec.

Zdaniem ekonomistów z Credit Agricole, inflacja CPI w lipcu zmniejszyła się do 1,9 proc. wobec 2,0 proc. w czerwcu.

"Uważamy, że niższe tempo wzrostu cen żywności zostało częściowo skompensowane przez szybszy wzrost cen paliw i wyższą inflację bazową. Nasza prognoza kształtuje się poniżej konsensusu (2,0 proc.), a tym samym jej materializacja będzie lekko negatywna dla złotego i rentowności polskich obligacji" - napisali w raporcie.

PLAN PODAŻY DŁUGU NA SIERPIEŃ

We wtorek opublikowany zostanie plan podaży obligacji na sierpień.

"Uważamy, że Ministerstwo Finansów zdecyduje się na przeprowadzenie tylko jednej aukcji obligacji, co w warunkach solidnego popytu będzie wspierało wyceny. W najbliższych dniach spodziewamy się konsolidacji rentowności w przedziale 1,60-1,65 proc. (2Y), 2,55-2,65 proc. (5Y) oraz 3,15-3,25 proc. (10Y)" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, MF może zdecydować się na zorganizowanie jednego regularnego przetargu w sierpniu ze sprzedażą na poziomie 6 mld zł.

"Pomimo niższej podaży niż w sierpniu, taki komunikat nie powinien wspierać spadku rentowności obligacji, gdyż w lipcu mieliśmy do czynienia z wykupem obligacji PS0718 oraz wypłatą odsetek. Naszym zdaniem w najbliższych dniach wyceny skarbowych papierów wartościowych powinny utrzymywać się przy obecnych poziomach, gdzie w sektorze 10-letnim zakładamy utrzymanie ciasnego przedziału wahań 3,10 proc.-3,25 proc. (oczekując oscylowania wokół górnej granicy)" - napisali w raporcie.

"Potencjał do mocniejszych wzrostów rentowności ogranicza dobra sytuacja budżetowa, gdzie zgodnie z komunikatem MF, po czerwcu nadwyżka budżetowa spadła jedynie minimalnie do 9,5 mld PLN z 9,6 mld PLN w okresie styczeń-maj" - dodali.

INDEKS PMI DLA PRZEMYSŁU

W środę o godz. 9.00 opublikowane zostaną lipcowe dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Polsce.

"Oczekujemy, że wskaźnik PMI spadł do 54,0 pkt. wobec 54,2 pkt. w czerwcu, co będzie spójne z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie. Nasza prognoza kształtuje się blisko konsensusu rynkowego (54,2 pkt.), a tym samym jej materializacja będzie najprawdopodobniej neutralna dla kursu złotego i cen polskich obligacji" - napisano w raporcie Credit Agricole.

WYNIKI SPÓŁEK

W tym tygodniu wyniki opublikują kolejne spółki: mBank i GPW (we wtorek), a także ING Bank Śląski, Asseco Business Solutions i Stalexport (w czwartek).

WYPOWIEDŹ CZŁONKA RPP

Członek RPP Rafał Sura powiedział w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla PAP Biznes, że prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych do końca 2019 r. jest obecnie bardzo duże. Zaznaczył, że istotnym wewnętrznym ryzykiem dla inflacji pozostaje rynek pracy, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W ubiegłym tygodniu WIG20 zwyżkował o 4,9 proc., a mWIG40 i sWIG80 wzrosły o 2,4 proc.

"W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN spadł do 4,2798 (umocnienie złotego o 0,9 proc.). Przez cały ubiegły tydzień kurs EUR/PLN utrzymywał się w trendzie spadkowym (...). Zmniejszenie awersji do ryzyka w znacznym stopniu wynikało z osiągniętego w ubiegłym tygodniu porozumienia Trump-Juncker, które zwiększyło szanse na uniknięcie wojny handlowej na linii USA-UE. W efekcie, umocnienie kursu obserwowane było również w przypadku innych walut rynków wschodzących" - napisano w komentarzu Credit Agricole.

"Z uwagi na umocnienie złotego względem euro, złoty zyskiwał również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego (o 0,3 proc.), franka szwajcarskiego (o 0,4 proc.) oraz funta brytyjskiego (o 0,4 proc.). Umocnienie złotego względem dolara było ograniczane przez deprecjację euro względem dolara" - dodali.

MF sprzedało w piątek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 / WS0447 za łącznie 7 mld zł przy popycie 10,2 mld zł.

Po piątkowej aukcji zamiany MF ma sfinansowane 67 proc. potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - napisał resort w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.

Nadwyżka budżetowa po czerwcu 2018 r. wyniosła 9,5 mld zł - poinformował MF w komunikacie. W okresie od stycznia do czerwca dochody wyniosły 182,0 mld zł (51,2 proc. planu), a wydatki 172,5 mld zł (43,4 proc. planu).

GUS podał, że stopa bezrobocia w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w maju - podał GUS.

Eryk Łon, członek RPP uważa, że przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych utrzymywanie stabilnych stóp procentowych jest optymalną strategią. W jego ocenie, w horyzoncie projekcji NBP nie ma zagrożeń dla inflacji, więc RPP może się zająć wspieraniem polityki gospodarczej rządu.

Na GPW trwa sezon wyników. W ubiegłym tygodniu wyniki za drugi kwartał opublikowało 5 spółek z WIG 20. Wyniki lepsze od konsensusu PAP Biznes pokazały: PGNiG, Lotos, Orange Polska i BZ WBK. Z kolei wyniki PGE były poniżej konsensusu.

Analitycy oceniają, że PGNiG pozytywnie zaskoczyło wynikami za miniony kwartał, szczególnie w segmencie obrotu.

Zdaniem analityków wyniki Lotosu są lepsze od konsensusu dzięki wykorzystaniu warunków rynkowych i wysokim premiom lądowym. Oceniają oni, że lepiej od ich założeń zachowywały się zarówno segment rafineryjny, jak i detaliczny.

Większość analityków pozytywnie oceniła wyniki Orange Polska w drugim kwartale, ze względu na wynik EBITDA, który był o 4 proc. wyższy od oczekiwań. Eksperci negatywnie oceniają natomiast przepływy gotówkowe spółki, które po raz kolejny były ujemne.

Z kolei wyniki PGE oraz BZ WBK zostały przez analityków ocenione neutralnie.

Zwrócili oni uwagę na wysoką sprzedaż kredytów, szczególnie detalicznych, oraz depozytów, które mogą pozytywnie przełożyć się na wyniki BZ WBK w kolejnych okresach.

Wśród spółek z mWIG 40 wyniki lepsze od konsensusu PAP Biznes opublikowały w ubiegłym tygodniu: Forte, Budimex i Bank Millennium, a wyniki poniżej konsensusu podał Orbis.

Po publikacji wyników kurs Forte wzrósł w piątek o ponad 20 proc.

Tauron poinformował w piątkowym komunikacie, że skonsolidowany wynik netto Tauronu Polska Energia w pierwszym półroczu 2018 roku będzie niższy o 303 mln zł z powodu utworzenia odpisów związanych z utratą wartości aktywów grupy. Jednostkowy wynik netto Tauronu w I półroczu 2018 r. będzie niższy o 976 mln zł. (PAP Biznes)