Grupa Żywiec

Grupa Żywiec uruchomiła nową linię do produkcji piw bezalkoholowych o wartości ponad 11 mln zł w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, poinformowała spółka. "Nowa linia do produkcji piw bezalkoholowych należy do najnowocześniejszych tego typu instalacji na świecie. Wraz z tą inwestycją, Polska stała się jednym z nielicznych europejskich krajów w Grupie Heineken, który dysponuje tą technologią. Jesteśmy bardzo dumni, że Browar w Żywcu zyskał nowe, zaawansowane technologicznie moce produkcyjne, które pozwolą nam odpowiadać na rosnące zainteresowanie konsumentów piwami bez alkoholu" - powiedział dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, Tomasz Klima, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

mBank

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 7,5% r/r do 92,68 mld zł na koniec II kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec II kw. br. wobec 5,1% kwartał wcześniej i 5% rok wcześniej, podał bank w prezentacji. >>>> 

mBank spodziewa się dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej oraz utrzymania kosztów zależnych od banku pod kontrolą, podała instytucja. >>>> 

Założenia projektu Orange Finanse nie zrealizowały się, a kluczowym elementem był niski stopień aktywności pozyskiwanych klientów, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego. >>>> 

Oczekiwany przez analityków skonsolidowany zysk netto mBanku - bez zdarzeń jednorazowych - na poziomie 1,25 mld zł w 2018 r. "jest w zasięgu możliwości", poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>> 

mBank nie bierze udziału w procesie akwizycji eurobanku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>> 

mBank Hipoteczny planuje kolejną emisję listów zastawnych na III kw. tego roku, poinformowali przedstawiciele mBanku. >>>> 

Ultimate Games

Ultimate Games nie wyklucza przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w 2019 roku przy sprzyjających warunkach rynkowych i sukcesach szykowanych gier, poinformował ISBnews prezes Mateusz Zawadzki. Prowadzi kilkanaście rozmów ws. portowania gier na Nintendo Switch. >>>> 

UF Games, spółka zależna Ultimate Games, zawarła umowę licencyjną z Madmind Studio, podał Ultimate Games. Na mocy ww. umowy UF Games otrzymała licencje do wydania gry "Agony" na konsoli Nintendo Switch.>>>> 

Idea Bank

Rada nadzorcza Idea Banku powołała, ze skutkiem od 1 września 2018 r., Rafała Grodzickiego i, ze skutkiem od 1 sierpnia 2018 r., Artura Kubińskiego na stanowiska członków zarządu, podał bank. >>>> 

Komputronik

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Murapol

Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 2 969 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. >>>> 

Bloober Team

- Feardemic - spółka zależna Bloober Team - planuje wydanie gry "The Padre" (znanej pod roboczym tytułem "Mansion") jesienią br., a kampanię promocyjną rozpocznie w sierpniu, podał Bloober Team. >>>> 

Mirbud

Spółka zależna Mirbudu, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, otrzymała zawiadomienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (GDDKiA), iż w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 lipca 2018 r. wykluczenie konsorcjum Kobylarni i Mirbudu w w przetargu na drogę S14 pozostaje w mocy. >>>> 

iFun4All

iFun4All odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vivid Games

Gra "Gravity Rider" zadebiutuje na początku września - pojawi się niemal jednocześnie w sklepach Apple App Store i Google Play, podał Vivid Games. To trzecia premiera developera w tym roku.>>>> 

LC Corp

LC Corp jako kupujący zawarł w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Siennickiej, o łącznej powierzchni 0,7422 ha za 11 531 250 zł brutto (9 375 000 zł netto), podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen chce zwiększyć udział polskich produktów w sprzedaży na stacjach do 60% z obecnych ok. 50%, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Orlen startuje z kampanią Polskie Soki i liczy na wzrost ich sprzedaży o 150% w ciągu roku, dodał prezes. >>>>  

Kruk

InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała wiążącą umowę nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 248 mln euro (1,06 mld zł). >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia pozytywnie ocenia podjętą przez Ministerstwo Energii inicjatywę zwiększenia obliga giełdowego dla energii elektrycznej do 100% i od 1 sierpnia zamierza maksymalizować ilość energii sprzedawanej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (TGE), podała spółka. >>>> 

Polnord

Polnord rozpoczął sprzedaż 119 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Tęczowy Las w Olsztynie, podała spółka. Na drugi etap osiedla złożą się budynki oznaczone numerami od 7 do 12. Sprzedaż mieszkań w budynku nr 7 przekroczyła 90%, natomiast w budynku nr 8 - 50%. Po rozszerzeniu przez Polnord oferty można już składać zamówienia na lokale, które powstaną w budynkach nr 9, 10, 11 i 12, podała spółka. 

Energa  

Rada nadzorcza Energi zdecydowała o odwołaniu prezesa Arkadiusza Siwki, podała spółka. >>>>  

Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E1, podała spółka. Spółka m.in. podniosła marżę odsetkową do 490 pkt. bazowych z 430 pkt wcześniej i przedłużyła maksymalny termin wykupu do 16 sierpnia 2022 r. >>>>  

Famur

Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku", podała spółka. >>>>