"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2018 wyniósł 17.873 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla maja o 3,6 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 7,8 proc. Wielkość eksportu w lipcu może okazać się niższa w stosunku do notowanej w czerwcu, jednak skala korekty powinna być zbliżona do typowej" - napisano w analizie.

Poniżej, oczekiwane przez KIG zmiany eksportu w latach 2018-2019:

Oczekiwane zmiany eksportu 2018 2019
Eksport ogółem 7,50% 7,60%
Niemcy 8,50% 8,00%
Pozostałe kraje strefy euro 7,20% 6,90%
Kraje UE nie będące w strefie euro 7,20% 7,40%
Pozostałe kraje rozwinięte 7,40% 7,90%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 11,30% 10,80%
Kraje rozwijające się 2,90% 6,00%

>>> Czytaj także: Duży wzrost eksportu z Polski w czerwcu. Zapowiada się słabszy lipiec?