Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należnościWarszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017 rok), w części w której nie zostały objęte układem, podała spółka.

"Zgodnie z podpisaną umową Bumech zobowiązuje się do opłacenia poszczególnych rat należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w terminach i wysokości wynikających z ustalonego harmonogramu; zaś ZUS zobowiązuje się do niewszczynania i niewznawiania postępowań egzekucyjnych przez okres obowiązywania umowy w stosunku do należności z tytułu składek objętych umową" - czytamy w komunikacie.

Zobowiązania spółki wobec ZUS powstałe od dnia otwarcia postępowania układowego są regulowane na bieżąco, podano także.

W ubiegłym tygodniu Bumech poinformował, że Oddział ZUS w Chorzowie, jako jeden z trzech wierzycieli, zgłosił zastrzeżenia do układu.

12 lipca br. zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu. Termin rozprawy w celu rozpoznania układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy na 13 września 2018 r.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)