Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

Fed wprowadził do komunikatu wystosowanego po zakończonym w środę posiedzeniu jedynie kosmetyczne zmiany.

Od czerwcowego posiedzenia "rynek pracy nadal się umacniał, a aktywność w gospodarce rosła w mocnym tempie" - oceniła w środę Rezerwa Federalna.

"W ostatnich miesiącach przeciętny przyrost miejsc pracy był solidny, a stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie" - dodano.

Wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje w ocenie Fed "mocno wzrosły".

PKB USA w drugim kwartale 2018 r. wzrósł o 4,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podano w pierwszym wyliczeniu. To najwyższy kwartalny odczyt od 2014 r. Głównymi motorami wzrostu gospodarki USA były w tym okresie konsumpcja (+4,0 proc. kdk) i inwestycje (+7,3 proc. kdk).

Fed powtórzył, że "kolejne, stopniowe podwyżki stóp procentowych będą spójne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, mocną sytuacją na rynku pracy oraz z inflacją w pobliżu 2-proc., symetrycznego celu FOMC w średnim terminie".

Przed posiedzeniem część uczestników rynku spekulowała, że do komunikatu może zostać dodane sformułowanie użyte ostatnio przez prezesa Fed J. Powella. Bankier wskazał w lipcu, że dalsze stopniowe podwyżki stóp proc. "na razie" są właściwe dla realizacji celów banku centralnego (stabilne ceny, pełne zatrudnienie).

Niektórzy inwestorzy odebrali frazę "na razie" jako przygotowywanie rynku na możliwą pauzę w cyklu podwyżek kosztu pieniądza.

Fed ocenił w środę, że w ujęciu rocznym zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii "utrzymały się w okolicach 2 proc.".

Poprzednio wskazywano, że inflacja "zbliżyła się do 2 proc.".

Fed utrzymał ocenę prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjnej".

Podtrzymano także ocenę, że "ryzyka dla perspektyw dla gospodarki wydają się być zasadniczo zbilansowane".

Polityka monetarna Fed determinowana będzie poprzez "prognozowane i faktyczne warunki w gospodarce, w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia oraz 2-proc., symetrycznego celu inflacyjnego".

Preferowana przez Fed miara inflacji - deflator PCE - w czerwcu wyniósł 2,2 proc. rdr., a w ujęciu bazowym wyniósł 1,9 proc. rdr., w obu przypadkach bez zmian względem maja (po rewizji w dół o 0,l pkt. proc.). Bazowy deflator PCE nie osiągnął 2-proc. celu Rezerwy od 2012 r.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA w czerwcu wzrosła o 213 tys., a stopa bezrobocia 4,0 proc. Szacunek dla piątkowych danych za lipiec wynosi 190 tys. i 3,9 proc.

Fed podwyższył w czerwcu główną stopę procentową o 25 pb. Była to druga w 2018 r. i siódma w w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., podwyżka fed funds.

Fed zrewidował w czerwcu prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. do czterech (z trzech) oraz utrzymał przewidywaną ścieżkę podwyżek na 2019 r.(trzy ruchy w górę).

W związku z coraz bardziej dojrzałą fazą cyklu koniunkturalnego bankierzy z Fed prowadzą dyskusję o poziomie restrykcyjności polityki monetarnej oraz o poziomie neutralnej (długoterminowej) stopy procentowej.

Z czerwcowego komunikatu Fed usunięto sformułowanie w brzmieniu: "stopa fed funds prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas poniżej poziomów oczekiwanych w długim terminie".

Kilkoro bankierów wskazało w czerwcu na konieczność odejścia od określania polityki monetarnej jako akomodacyjnej "w pewnym momencie" - wynika z protokołu po posiedzeniu.

W czerwcu prezes Fed J. Powell ocenił, że "niedługo" polityka Fed nie będzie już mogła być charakteryzowana jako "akomodacyjna".

Pod koniec lipca prezydent USA Donald Trump dwukrotnie skrytykował linię polityki monetarnej Fed.

"Zacieśnianie (polityki monetarnej - PAP) szkodzi wszystkiemu, co osiągnęliśmy. (...) Dług będzie narastać, a my podnosimy stopy - poważnie?" - napisał Trump na Twitterze.

Polityk ocenił ponadto, że "nie jest zachwycony" podwyższaniem stóp procentowych przez Fed, jednak "daje wolną rękę" Rezerwie "w działaniach, które według niej są najlepsze".

Protokół z zakończonego w środę posiedzenia Fed zostanie opublikowany 22 sierpnia.

Kolejne posiedzenie Rezerwy, z konferencją prasową i publikacją kwartalnych projekcji makro, zaplanowano na 25-26 września.

Od stycznia 2019 r. konferencja prasowa odbywać się będzie po każdym posiedzeniu Fed (dotychczas co drugie spotkanie). Utrzymana zostanie natomiast częstotliwość publikacji projekcji makro.

Protokół z zakończonego w środę spotkania Fed zostanie opublikowany 22 sierpnia.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 25-26 września.