Jak podała w czwartek w komunikacie Prokuratura Krajowa, wrocławska prokuratura skierowała sprzeciw do decyzji reprywatyzacyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Według śledczych decyzja ustanawiająca na rzecz nabywców roszczeń prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Karowej 14/16 została wydana przez Prezydenta m. st. Warszawy z naruszeniem prawa.

Zdaniem prokuratury, warszawscy urzędnicy wydając decyzję reprywatyzacyjną dla tego gruntu wiedzieli o tym, że jego przedwojenni właściciele – obywatele Kanady – uzyskali już wcześniej za tę nieruchomość odszkodowanie.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że odszkodowanie to zostało wypłacone na podstawie układu indemnizacyjnego z dnia 15 października 1971 roku, zawartego pomiędzy rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a rządem Kanady. Przed wojną nieruchomość przy ul. Karowej 14/16 należała do spółki „Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe Horacy Heller SA”.

„Wyjaśnienie kwestii wypłaty odszkodowania na mocy układu indemnizacyjnego z rządem Kanady miało w postępowaniu reprywatyzacyjnym dotyczącym nieruchomości przy ul. Karowej 14/16 kluczowe znacznie dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego i prawnego” - podała prokuratura.

W komunikacie podkreślono, że wspólnicy przedwojennej spółki zostali finansowo zaspokojeni, co powodowało, że grunt przy Karowej 14/16 przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. „Wobec tego roszczenia do niego nie mogły być skutecznie zbyte przez reaktywowane na potrzeby postępowania reprywatyzacyjnego +Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe Horacy Heller SA+ i stanowić przedmiotu dalszego obrotu, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie” - podano.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski