Krezus

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował - na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus, podała Giełda. >>>> 

Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 13 377 060 327,86 zł na koniec lipca, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 13 764 527 182,07 zł. >>>> 

Murapol

Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 2,04 ha przy ul. Pachońskiego w Krakowie od Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków z uwagi na wady prawne nieruchomości, podała spółka. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje   

Pfleiderer Group

Podmioty, którym doradza i którymi zarządza Strategic Value Partners LLC (SVP) nie odpowiedzą na zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Pfleiderer Group, podała spółka. >>>>  

Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 17,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 87,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do lipca roku poprzedniego, podała spółka. >>>> 

TXM zakończył negocjacje z PKO Bankiem Polskiem i ING Bankiem Śląskim oraz podpisał term sheet w sprawie warunków finansowania na kolejne 12 miesięcy, podała spółka. >>>> 

LUG

LUG odnotował 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 49 mln i była 2% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła ok. 322 mln zł i była niższa o ok. 1% w skali roku, podał Redan. >>>> 

CEZ

CEZ odnotował 388 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7 745 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- CEZ podtrzymał prognozę wypracowania 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz 51-53 mld CZK EBITDA w 2018 r., podała spółka. >>>> 

UniCredit

UniCredit odnotował 1 024 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 945 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Emperia Holding

Stokrotka, spółka zależna Emperii, osiągnęła w lipcu 2018 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 225 mln zł i były one wyższe o ok. 6,7% r/r, podała Emperia. >>>> 

CDRL

CDRL zanotowało w lipcu br. 13,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,5 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 2% r/r i wzrostowi o 20% r/r. >>>> 

British Automotive Holding

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 353 samochody w lipcu 2018 r., co oznacza wzrost o 67% r/r, podała spółka, przedstawiając dane szacunkowe. >>>>  

British Automotive Holding (BAH) po wygaśnięciu umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Limited (JLR) zamierza pozostać znaczącym przedstawicielem Jaguara na Polskę jako diler, zadeklarowali przedstawiciele spółki. Rozmowy z JLR dotyczące rozwiązania umowy zaplanowane są wstępnie na jesień. Przedstawiciele BAH nie wykluczają też wprowadzenia nowych marek. >>>>     

British Automotive Holding (BAH) podtrzymuje plan wypłaty dywidendy, niezależnie od sytuacji związanej z wypowiedzeniem umowy importerskiej z Jaguar Land Rover (JLR), poinformował prezes Mariusz Książkiewicz. >>>> 

Orange Polska

Orange Polska porozumiał się z Ineą w sprawie wykorzystania należącej do operatora TV kablowej sieci światłowodowej celem dostarczenia internetu finalnie do 40 tys. - a docelowo: 150 tys. - gospodarstw domowych, poinformowała spółka. Orange planuje uruchomić swoje usługi na sieci poznańskiego operatora już w nadchodzących tygodniach >>>>   

Infoscan

Infoscan podpisał umowę z Clayton Sleep Institute, siecią amerykańskiej kliniki snu, dotyczącą realizacji badań porównujących działanie urządzenia opracowanego przez spółkę - MED Recorder do innych dostępnych metod diagnozujących bezdech senny, podał Infoscan. >>>> 

Echo Investment

Grupa Echo Investment zawarła 55 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań w lipcu wobec 88 rok wcześniej, podała spółka. W tym samym okresie przekazano klientom 61 mieszkań wobec 64 rok wcześniej. >>>> 

Vivid Games

Vivid Games po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej dokona korekt w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. zapłaci należny podatek za ten okres w kwocie 642 739 zł powiększonej o należne odsetki, podała spółka. >>>> 

LiveChat Software 

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 45,57 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Braster

Zarząd Braster podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój spółki, podał Braster. >>>>  

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 71,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 64,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>