Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował - na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus, podała Giełda.

"W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Krezus S.A., oznaczonymi kodem „PLNFI0200019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" - czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała wczoraj do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

KNF wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. Komisja ustaliła także, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze oraz osoba blisko związana) byli zobowiązani do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki.

Krezus poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817% udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. Spółka wskazała, że informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. i została 'przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych danych'.

(ISBnews)