CEZ miał 388 mln CZK zysku netto, 2 278 mln CZK EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - CEZ odnotował 388 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7 745 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 278 mln CZK wobec 5 586 mln CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40 897 mln CZK w II kw. 2018 r. wobec 48 061 mln CZK rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 7 509 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16 314 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86 299 mln CZK w porównaniu z 100 883 mln CZK rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 12,7 mld CZK w I poł. 2018 r. wobec 17,2 mld CZK rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 26,9 mld CZK wobec 31,3 mld CZK rok wcześniej.

"Na porównywalność zysków w ujęciu r/r znacząco wpływa jednorazowy przychód w wysokości prawie 7 mld CZK w 2017 r., wynikający przede wszystkim ze sprzedaży akcji MOL. Dodatkowo, znaczący wzrost cen surowców niekorzystnie wpłynął za zysk w I poł. 2018 r. w związku z tymczasowym przeszacowaniem transakcji terminowych na dostawę energii elektrycznej z planowanego wytwarzania na II poł. 2018r." - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 29 723 mln CZK wobec 14 363 mln CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)