STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-18
IRDN /IRDN Index 315,83
sIRDN /sIRDN Index 361,71
offIRDN / offIRDN Index 201,73
IRDN24 /Base 287,42
IRDN8.22 /Peak 339,03
IRDN23.7 / Offpeak 201,40
TGe24 290,02
TGeBase 287,05
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 67 760,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 192 305,00

Źródło: Giełda Energii SA