W lipcu 2017 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 153,4 tys. osób.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w lipcu 2018 r. wyniosła 5,9 proc.