11bit studios: Miechowski przeciw ewent. dywidendzie, za finansowaniem rozwoju


Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski zapowiedział, że - jako akcjonariusz spółki - będzie głosował przeciw ewentualnym planom wypłaty dywidendy. Uważa, że spółka nadal potrzebuje środków na zwiększenie skali działalności i kolejne projekty.
"Jako akcjonariusz będę głosował przeciwko wypłacie dywidendy. Chcemy zbudować trzy zespoły, podwoić skład z dotychczasowych 100 osób. To kilka potrwa dobrych kwartałów. Potrzebny jest nam bufor bezpieczeństwa finansowego w obliczu ambitnych planów. Będzie się działo i liczymy, że rynek to doceni" - powiedział Miechowski na spotkaniu z dziennikarzami.
Według informacji ze strony spółki, Miechowski posiada akcje stanowiące 7,03% kapitału i uprawniające do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.
(ISBnews)