"Sentyment inwestycyjny do walut emerging markets ulega systematycznemu pogorszeniu. Złoty, mimo iż dysponuje solidnymi fundamentami – co zostało potwierdzone choćby piątkowym odczytem PKB za drugi kwartał – traci na wartości z uwagi na wyprzedaż walut z koszyka rynków wschodzących. Kłopoty tureckiej liry, argentyńskiego peso, indonezyjskiej rupii pośrednio odbijają się na wartości złotego" - napisano w tygodniowym raporcie Banku Millennium.

"Z tego powodu uważamy, iż kurs EUR/PLN może przełamać barierę 4,30. Liczne publikacje makroekonomiczne tego tygodnia będą wypierane przez wpływ eskalacji wojen handlowych na linii Pekin – Waszyngton" - dodano.

RYNEK DŁUGU

Ekonomiści Banku Millennium za najbardziej prawdopodobny scenariusz kształtowania się rentowności polskiej 10-latki uznają stabilizację wokół poziomu 3,20 proc.

"W naszej ocenie dobrze oddaje ona komfort Ministerstwa Finansów w finansowaniu tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz projekt przyszłorocznego budżetu z potencjalnymi czynnikami ryzyka z otoczenia zewnętrznego, które koncentrują się wokół obaw o wojny handlowe na świecie i turbulencje na rynkach finansowych – głównie emerging markets" - napisali w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę na niewielką amplitudę wahań rentowności na krajowym SPW w ubiegłym tygodniu.

"Przez zdecydowaną większość omawianego okresu dochodowość 10-letniego benchmarku oscylowała wokół poziomu 3,17 proc., by dopiero na koniec minionego tygodnia wzrosnąć o 3 bps w ślad za wyprzedażą aktywów rynków wschodzących" - napisali.

poniedziałek poniedziałek piątek
16.10 9.30 16.45
EUR/PLN 4,2904 4,2969 4,2859
USD/PLN 3,6952 3,7056 3,681
CHF/PLN 3,8112 3,8209 3,8
EUR/USD 1,1611 1,1596 1,1643
OK0720 1,58 1,57 1,57
DS1023 2,55 2,51 2,51
WS0428 3,20 3,17 3,17