Esaliens TFI odstąpił od planu połączenia z Altus TFIWarszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało od Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oświadczenie o odstąpieniu od planu połączenia Altus TFI oraz Esaliens TFI, który został uzgodniony przez zarządy obydwu towarzystw 31 lipca 2018 r., podał Altus.

"Jako powód odstąpienia zarząd Esaliens powołał konsultacje z akcjonariuszami oraz radą nadzorczą Esaliens TFI, w wyniku których zarząd Esaliens TFI stwierdził brak możliwości uzyskania w obecnej sytuacji wymaganej kwalifikowanej większości głosów za przyjęciem planu połączenia na walnym zgromadzeniu Esaliens TFI" - czytamy w komunikacie.

W związku z odstąpieniem przez Esaliens TFI od planu połączenia obydwa towarzystwa zamierzają zawrzeć porozumienie w sprawie zawieszenia prac dotyczących połączenia spółek, podano również.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)