Aplisens zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży i wyniku w II poł. 2018 r.Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów na poziomie kilku procent w II poł. 2018 r. i wzrost zysku na podobnym poziomie, poinformował prezes Adam Żurawski.

Na rynku krajowym grupa odnotowała 0,5% r/r wzrostu sprzedaży w I poł. 2018 r., głównie z powodu spadku liczby zamówień z energetyki zawodowej.

"Zakładamy, że w całym roku będzie lepiej, że będzie większy wzrost, ale nie taki, jak założony w strategii. Jest to, oczywiście możliwe, [że wzrost sięgnie 8-9%], ale bardzo mało prawdopodobne" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Na rynkach WNP wzrost wyniósł 0,1% r/r w I półroczu. Czynnikiem negatywnym jest na tym obszarze osłabienie rubla, a także trwający na Białorusi kryzys.

Aby wspomóc sprzedaż na rynku rosyjskim spółka planuje uzyskanie certyfikatów i rozpoczęcie montażu w zakładzie w Rosji.

"Mam nadzieję, że pierwszy certyfikat w tym roku uda się uzyskać. Wtedy ruszy już część produkcji. To będzie uproszczony montaż, podobnie jak na Białorusi" - powiedział prezes.

"Wydaje się, że wzrosty na rynkach Unii Europejskiej zostaną utrzymane, nie widzimy tu negatywnych czynników, które by wpłynęły na wyniki. Być może nie uda nam się utrzymać w całym roku tych 19% [które odnotowaliśmy w I półroczu], ale w strategii zakładaliśmy 14% i myślę, że te 14% na pewno, być może z lekkim plusem będzie zrealizowane" - wskazał także Żurawski.

Na pozostałych rynkach spółka odnotowała spadek sprzedaży o 32,7% r/r w I poł. 2018 r. Istotnym czynnikiem były tu sankcje nałożone na Iran. W tej grupie rynków Aplisens nie zakłada realizacji strategicznego założenie 20% wzrostu sprzedaży w tym roku.

"Na większości rynków powinna być mniej więcej zrealizowana. W II półroczu zakładamy wzrost sprzedaży na poziomie kilku procent" – podsumował prezes.

"Jeśli chodzi o wzrosty wyników, to wydaje nam się, że w II połowie roku tak dobrze jak w pierwszej nie będzie, raczej będą one na poz wzrostu sprzedaży. To zależy też od kursów walut" - dodał Żurawski.

Aplisens odnotował 7,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,75 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 46,24 mln zł rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)