Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa górników to najważniejsze rekomendacje dwóch zespołów eksperckich, powołanych przez prezesa JSW Daniela Ozona po majowej katastrofie w kopalni Zofiówka, gdzie po silnym wstrząsie zginęło pięciu górników.

Zespoły ekspertów przeanalizowały akcję ratowniczą w Zofiówce i wskazały rozwiązania, które dodatkowo poprawią bezpieczeństwo pracowników i usprawnią ewentualne akcje ratownicze. Jak podała w czwartek spółka, zarząd JSW przyjął raporty obu zespołów i zapowiedział szybką realizację ich rekomendacji. Prezes JSW zapewnił, że bezpieczeństwo górników jest dla firmy priorytetem.

"W tej dziedzinie nie było, nie ma i nie będzie oszczędności w JSW. Chcemy w jak najszybszym czasie wdrożyć nowoczesne narzędzia, procedury i systemy rekomendowane przez ekspertów, które w bardziej efektywny sposób pozwolą ujarzmiać siły natury" - zadeklarował w czwartek Ozon.

Pierwszy z powołanych zespołów zajmował się rozwiązaniami służącymi usprawnieniu akcji ratowniczych w JSW. Zdecydowano m.in. o utworzeniu centralnego magazynu ratowniczego JSW w kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie - będzie on zlokalizowany w Zofiówce. Przygotowano również listę sprzętu i materiałów, w które magazyn będzie wyposażony.

Ponadto zespół przygotował rekomendacje służące poprawie działania kopalnianych stacji ratownictwa górniczego. Ratownicy mają pracować w systemie czterozmianowym. Zostaną wyposażeni m.in. w nowoczesny sprzęt termowizyjny lub inny do prześwietlania wyrobisk. Dodatkowo dyspozytorzy ruchu będą mieli do dyspozycji system umożliwiający symulację zmian w wentylacji kopalni - ułatwi to prowadzenie akcji ratowniczej w jej pierwszym etapie. Po doświadczeniach z akcji ratunkowej w Zofiówce podjęto również decyzję o rozpoczęciu testów nowych aparatów ratowniczych i wybraniu tych najlepszych dla ratowników JSW.

"Niektóre z naszych rekomendacji już są realizowane. Wszystkie zalecane zmiany chcemy wprowadzić w życie do końca roku. W znaczny sposób poprawią one prowadzenie akcji ratowniczych w naszych kopalniach" - ocenił wiceprezes JSW ds. technicznych Tomasz Śledź.

Drugi zespół ekspertów zajmował się wypracowaniem wytycznych dotyczących poprawy standardów łączności, identyfikacji oraz monitoringu pracowników przebywających pod ziemią. Członkowie zespołu przeprowadzili inwentaryzację i sprawdzili skuteczność stosowanych do tej pory w kopalniach JSW środków łączności i monitoringu. W efekcie zespół zarekomendował zarządowi firmy wprowadzenie jednolitego systemu łączności, identyfikacji i lokalizacji pracowników we wszystkich kopalniach JSW.

Nowy system ma być testowany w spółce do końca 2018 r. Wymagania są bardzo rygorystyczne - lokalizacja pracowników ma odbywać się w czasie rzeczywistym, z możliwością dokładnego śledzenia rozmieszczenia poszczególnych osób w zagrożonych rejonach i wyznaczonych strefach ograniczonego dostępu. System monitoringu i lokalizacji będzie pracował w oparciu o infrastrukturę sieci światłowodowej.

Zespół zarekomendował również budowę osobnego systemu łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem technologii tzw. kabla cieknącego (promieniującego). W trakcie prac testowano też system oparty na technologii Bluetooth Mesh, który może być wykorzystany w kopalniach w przyszłości. (PAP)

autor: Marek Błoński