Zamet: Rozstrzygnięcie ws. inwestora dla Mostostalu Chojnice w tym rokuWarszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Zamet poszukuje inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice i liczy liczy, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną jeszcze w tym roku, poinformował prezes Tomasz Jakubowski.

"Sytuacja Grupy Zamet jest stabilna i obserwując rynek, możemy powiedzieć, że najtrudniejszy okres, związany z wpływem niekorzystnych trendów makroekonomicznych na naszą działalność, mamy już za sobą. W pierwszym półroczu bieżącego roku pozyskaliśmy znaczące kontrakty w branży hutniczej i metalurgicznej, a także w branży Oil & Gas. [...] Poprawę koniunktury na rynku hutniczym i metalurgicznym, a także na rynku Oil & Gas zamierzamy wykorzystać poprzez koncentrację aktywności Grupy Zamet na tych rynkach. Warto podkreślić, że są to właśnie te kompetencje, które od lat stanowią o rozpoznawalności Grupy Zamet na świecie i w nich, dopatrujemy się głównych przewag konkurencyjnych. Z tego powodu podjęliśmy także decyzję o poszukiwaniu inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice, który w naszej ocenie ma szersze perspektywy u boku partnera ukierunkowanego głównie na biznes infrastrukturalny, mostowy i budowlany - ten proces trwa, liczymy, że rozstrzygnięcia zapadną jeszcze w tym roku" - powiedział Jakubowski, cytowany w komunikacie.

15 maja br. Zamet rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Mostostalu Chojnice. Spółka jest otwarta na inwestorów z różnych branż, krajowych i zagranicznych.

"Zysk netto Grupy Zamet po 6 miesiącach 2018 roku wyniósł 2,3 mln zł. Zysk netto za okres porównawczy wynosił 12,8 mln zł, należy jednak zaznaczyć, iż wówczas istotny wpływ na wynik Grupy na poziomie netto miały zdarzenia jednorazowe - umorzenie zobowiązania w następstwie obniżenia ceny, za jaką Zamet nabył konińską spółkę Fugo, które to umorzenie wpłynęło wówczas na podwyższenie wyniku Grupy Zamet na poziomie netto o kwotę 13,8 mln zł" - czytamy dalej w materiale.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)