STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-18
IRDN /IRDN Index 302,80
sIRDN /sIRDN Index 346,30
offIRDN / offIRDN Index 217,16
IRDN24 /Base 293,21
IRDN8.22 /Peak 341,49
IRDN23.7 / Offpeak 212,73
TGe24 303,51
TGeBase 296,75
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 62 902,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 194 634,80

Źródło: Giełda Energii SA