Strata operacyjna wyniosła 75,09 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,17 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 213,64 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 59,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 301,25 mln zł w porównaniu z 356,07 mln zł rok wcześniej.

Elektrobudowa poinformowała 11 września br., że zdecydowała o zawiązaniu rezerwy w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów. Podała też, że szacuje, iż jej strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I poł. br. 59,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 48,72 mln zł wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)