Na wystawie w Federalnej Agencji Archiwów Rosji, zorganizowanej z okazji 80. rocznicy układu monachijskiego, przedstawiono materiały z konferencji w Monachium, w tym jej protokoły, a także kopię samego porozumienia, jak również fotografie, kroniki filmowe i inne materiały. Łącznie zgromadzono na wystawie ponad 200 eksponatów.

Ławrow nazwał układ zawarty 30 września 1938 roku "preludium II wojny światowej" i "uwieńczeniem zbrodniczej w istocie polityki +uspokajania+ III Rzeszy". Oświadczył, że nauka płynąca z tego wydarzenia "powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich, szczególnie biorąc pod uwagę obecne realia".

Dziś, "gdy jesteśmy świadkami pełzającej rehabilitacji nazizmu, należy nie tylko czcić pamięć milionów niewinnych ofiar, ale i robić jak najwięcej, by zapobiec powtórzeniu się podobnych tragedii w przyszłości" - powiedział Ławrow.

Zapewnił, że Rosja będzie sprzyjać wzmocnieniu stabilności globalnej i regionalnej. "Jesteśmy otwarci na ścisłą współpracę ze wszystkimi, którzy okazują w odpowiedzi gotowość do działań opartych na zasadach równoprawności, wzajemnego szacunku i poszukiwania równowagi interesów" - oświadczył.

Ambasador Niemiec w Moskwie Ruediger Freiherr von Fritsch w wystąpieniu podkreślił, że polityka III Rzeszy w okresie poprzedzającym II wojnę światową należy do najczarniejszych kart niemieckiej historii. Zaznaczył przy tym, że wydarzeń 1938 roku nie można rozpatrywać oddzielnie od innych faktów z tego okresu. Wymienił m.in. pakt Ribbentrop-Mołotow (czyli podpisany w 1939 roku niemiecko-radziecki układ o nieagresji) i wynikający z niego rozbiór Polski.

Dyplomata zaproponował, by wspólnie z Rosją w przyszłym roku upamiętnić rocznicę podpisania dwóch porozumień niemiecko-radzieckich (układ o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku i podpisany 28 września traktat o przyjaźni i granicy - PAP).

Układ monachijski zawarty 30 września 1938 roku przez szefów rządów III Rzeszy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji upoważniał Niemcy hitlerowskie do aneksji części Czechosłowacji. W 1945 roku państwa koalicji antyhitlerowskiej uznały układ za nielegalny.