PGE podtrzymuje plan osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku OZE w 2030 r.Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje swój strategiczny cel osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2030 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Śliwy.

"Nasza aspiracja to 25% udziału w rynku w 2030 r. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez uruchomienie programu offshore" - powiedział Śliwa podczas wystąpienia podczas IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

W zaktualizowanej we wrześniu 2016 r. strategii Grupa PGE podała, że zamierza utrzymać pozycję lidera w segmencie OZE i w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji energii z OZE. Aby osiągnąć ten cel, "Grupa PGE zamierza m.in. zrealizować najbardziej zaawansowane projekty lądowych farm wiatrowych, morską farmę wiatrową o mocy ok. 1 000 MW oraz zwiększyć zaangażowanie w segment źródeł rozproszonych". Realizacja inwestycji będzie uzależniona od sukcesu w aukcyjnym systemie wsparcia, zbudowania innowacyjnego modelu finansowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych dla segmentu mikroinstalacji, podano wówczas.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)