Prognozy 10 ekonomistów wahały się od 5,8% do 5,9%, przy średniej na poziomie 5,87% (wobec 5,9% r/r miesiąc wcześniej).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w sierpniu jutro o godz. 10:00. 

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9% w sierpniu 2018 r. wobec 5,9% w poprzednim miesiącu. Wskaźnik ten okazał się o 1,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. 

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2% na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6% na koniec 2019 r.