MSW, na którego czele stoi Herbert Kickl z FPOe, wysłało do rzeczników policji e-mail z sugestią ograniczenia "do tego, co absolutnie niezbędne" komunikacji z dziennikami "Kurier" i "Der Standard" oraz tygodnikiem "Falter", zarzucając im "bardzo jednostronne, negatywne informowanie" o tym resorcie i o policji. Przykładów takiego "jednostronnego informowania" nie podano.

Kanclerz Kurz, przebywający w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreślił, że "jakiekolwiek ograniczanie wolności prasy jest niedopuszczalne", że w Austrii nie może dochodzić "do wykluczania albo bojkotowania wybranych mediów". Zaakcentował, że „za wolne i niezależne dziennikarstwo wielką odpowiedzialność ponoszą zwłaszcza partie polityczne i instytucje rządowe, a także instytucje użyteczności publicznej”. Austriacka agencja prasowa APA podkreśla, że Kurz skierował to przesłanie "w stronę Kickla".

Austriackie MSW potwierdziło, że cytowany przez media e-mail jest autentyczny i że został wysłany przez rzecznika tego resortu. Tłumaczono zarazem, że ów e-mail nie jest wiążący, że zawiera raczej sugestie niż instrukcje. (PAP)