Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Dekpol miał 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 355 mln zł przychodów w I poł. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Spółka prognozuje także, że ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności przychody mogą wynieść 800 mln zł (wobec wcześniej oczekiwanych 710 mln zł) w całym 2018 r., podano także.
" Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 r. przedstawiają się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 355 mln zł,
- zysk operacyjny (EBIT): 23 mln zł,
- zysk netto: 15 mln zł,
- wskaźnik EBITDA: 24 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 28 września 2018 r.
"Jednocześnie w związku z dokonanym przeglądem danych finansowych grupy kapitałowej po I półroczu 2018 roku, zarząd spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o aktualizacji prognozy wyników finansowych.Zgodnie z obecną prognozą przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł (wcześniej: 710 mln zł), w tym:
- przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 540 mln zł (wcześniej: 450 mln zł),
- przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł,
- przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł" - czytamy także.
Według spółki, zwiększenie spodziewanego poziomu przychodów związane jest z podpisaniem w drugim półroczu nowych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, których realizacja wpłynie na poziom przychodów w 2018 roku.
"Powyższe dane finansowe zostały przedstawione według najlepszej wiedzy zarządu spółki na dzień ich sporządzania w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się do końca 2018 r. okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na powyższe wartości" - podano także.
Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)