Strategia Famuru zakłada przeznaczanie 50-100% zysku netto na dywidendyWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada przeznaczanie 50-100% zysku netto na dywidendy, podała spółka, ujawniając opóźniona informację poufną. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat zarząd emitenta przewiduje rekomendować wypłatę 75% rocznego zysku.

"W ramach strategii przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50-100% zysku netto emitenta. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat zarząd emitenta przewiduje rekomendować wypłatę 75% wypracowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie.

Dopuszcza się odstępstwo od przyjętej polityki dywidendowej, w przypadku istotnych akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej lub sytuacji spółki, dla zachowania bezpiecznego poziomu zadłużenia Famuru, podkreślono.

Satrategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada m.in. osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów). Strategia przewiduje też zwiększanie skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)