Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że w III kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto, tj. 7% wyższy r/r, przy przychodach w wysokości 815 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 140 mln zł, podały Kęty.

"Według szacunków zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 815 mln zł (wzrost o 14%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału wzrośnie z 99 mln zł w zeszłym roku do ok. 109 mln zł (+10%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 129 mln zł w zeszłym roku do 140 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w trzecim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -3,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 83 mln zł, czyli będzie o 7% wyższy niż osiągnięty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 770 mln zł, a więc będzie o ok. 190 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec drugiego kwartału 2018. Wzrost zadłużenia grupy kapitałowej wynika z realizowanego programu inwestycyjnego, a także wypłaty w trzecim kwartale dywidendy w wysokości 23,94 zł na akcję" - czytamy dalej.

W poszczególnych segmentach grupy kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży będzie kształtował się w następujący sposób.

Segment Wyrobów Wyciskanych - wzrost o 15%;

Segment Systemów Aluminiowych - wzrost o 14%;

Segment Opakowań Giętkich - wzrost o 10%, podano również.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)