PCM zdecydował o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.


Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) zdecydował o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. - cały zysk netto osiągnięty w ub. r. w kwocie 37,3 mln zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy, podała spółka.
"Podstawą dla stwierdzenia braku spełnienia warunku dywidendy są dokonane przez emitenta wyliczenia przewidywanej wartości wskaźnika zadłużenia grupy kapitałowej (kapitały własne) zdefiniowanego jako zadłużenie grupy kapitałowej przez kapitały własne grupy za trzeci kwartał 2018 r. Ostateczna wartość ww. wskaźnika, skalkulowana w oparciu o kwartalny raport finansowy Prime Car Management za trzeci kwartał 2018 r., zostanie przedstawiona w ww. raporcie finansowym" - czytamy w komunikacie. .
W związku z brakiem stwierdzenia spełnienia warunku dywidendy nie nastąpi wypłata dywidendy z zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017, a cały zysk netto osiągnięty ww. okresie w wysokości 37 329 358,04 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki, podano także.
Wcześniej, w czerwcu br. akcjonariusze PCM zdecydowali o przeznaczeniu 11,91 mln zł na wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono wtedy na 29 września 2018 r., a termin jej wypłaty - na 20 grudnia 2018 roku.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)