Elemental miał 9,85 mln zł zysku netto, 13,13 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,13 mln zł wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 443,51 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 331,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 15,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 816,13 mln zł w porównaniu z 680,81 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. EBITDA grupy wyniosła 30,78 mln zł wobec 35,02 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za pierwsze półrocze pokazują efekty konsolidacji sieci, którą dosyć intensywnie rozwijaliśmy w ostatnich trzech latach. Koncentrujemy się na zwiększeniu rentowności i wolumenów w tych spółkach, które nabyliśmy w ostatnim czasie, a także na akumulacji gotówki. Tym samym mniej interesujemy się akwizycjami, chociaż zawsze rozważymy nadarzające się okazje rynkowe" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

"Wdrożyliśmy też efektywny model współpracy z inwestorem finansowym, jakim jest PFR TFI - który jest powołany do wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą. Dotyczy to zarówno modelu transakcyjnego, jak i współpracy na poziomie partnerstwa. Chcielibyśmy w przyszłości przenieść taki rodzaj partnerstwa na nasze inne podmioty" - dodał prezes.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)