Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Libet odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 37 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 7,83 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,87 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 98,37 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2018 r. spółka miała 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 80,07 mln zł w porównaniu z 129,11 mln zł rok wcześniej.
"W przeglądanym okresie pierwszego półrocza 2018 roku grupa osiągnęła przychody niższe o 49 mln zł w porównaniu do porównywalnego okresu 2017 roku. Niższe przychody spowodowane są nieprzychylnymi czynnikami pogodowymi w pierwszym kwartale tego roku. Ze względów technologicznych produkcję rozpoczęto dopiero w połowie kwietnia 2018 r., w efekcie wielkość produkcji i sprzedaży były znacząco niższe niż w porównywalnym okresie. Mimo niższych przychodów spółce udało się zwiększyć rentowność sprzedaży z 13,2% do 21,9% dzięki podwyżce cen sprzedaży oraz obniżeniu kosztów operacyjnych, co w konsekwencji pozwoliło grupie uzyskać dodatni wynik za pierwsze półrocze 2018 r." - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,56 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.
Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)