ABC Data miała 9,48 mln zł straty netto, 7,06 mln zł straty EBIT w II kw. 2018Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,06 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 957,13 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 919,26 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 7,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 993,86 mln zł w porównaniu z 1 914,04 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Powodem wzrostu jest przede wszystkim wyższa o 6% sprzedaż krajowa oraz większa o 15% sprzedaż na rynkach bezpośrednich (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Litwa)"- czytamy w raporcie.

Sprzedaż w Polsce wyniosła w I poł. br. 1 417 mln zł (wobec 1 340 mln zł rok wcześniej), a na rynkach bezpośrednich - 348 mln zł (wobec 304 mln zł rok wcześniej).

Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży w I półroczu 2018 ogółem wzrósł do 71% z poziomu 70% rok wcześniej.

"W przekroju produktowym wzrost przychodów w Polsce został osiągnięty głównie dzięki wysokiej sprzedaży produktów z kategorii: nowe technologie mobilne oraz dystrybucja z wartością dodaną. Z kolei wyższe przychody ze sprzedaży na rynkach bezpośrednich to efekt dużej sprzedaży produktów z kategorii: komponenty, hardware oraz nowe technologie mobilne (w tym smartfony)" - czytamy dalej.

W I półroczu 2018 roku EBITDA wyniosła 2 mln zł, co oznacza spadek o 87% r/r. Obniżenie to ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi tj.:

• wpływ różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy);

• wysoka baza 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym,

• korekta podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonana w II kwartale 2018 roku, podano także w materiale.

"Po wyłączeniu ww. zdarzeń EBITDA skorygowana wyniosła 11,5 mln zł w I półroczu 2018 roku oraz 6,9 mln zł w I półroczu 2017 roku. Skorygowana EBITDA wzrosła o 67% r/r, co jest efektem przede wszystkim wyższego zysku brutto ze sprzedaży będącego pochodną wyższej sprzedaży" - czytamy dalej.

Marża brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wyniosła 5,4% i była niższa o 0,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Na wysokość zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wpływ miały niekorzystne względem ubiegłego roku odchylenia z tytułu różnic kursowych, podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,44 mln zł wobec 22,42 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)