Według PERN, „prace polegały na inspekcji stanu technicznego rurociągu z wykorzystaniem tłoków inteligentnych” - urządzenia te, wędrując wewnątrz magistrali, diagnozują jej stan, np. lokalizują pęknięcia lub inne uszkodzenia, w tym spowodowane korozją.

„Spółka CDRiA, wchodząca w skład grupy PERN, we współpracy z firmą TD Wiliamson, przeprowadziła inspekcję rurociągu należącego do Belgian Pipeline Organisation. Inżynierowie z Grupy PERN pracowali na instalacjach wchodzących w skład infrastruktury NATO” – poinformowała spółka.

PERN przyznał, iż „dużym wyzwaniem było przygotowanie urządzeń inspekcyjnych do specyfiki infrastruktury rurociągowej”. „W proces przygotowania urządzeń do inspekcji zaangażowany był cały zespół CDRiA” – zaznaczyła spółka. Wyjaśniła jednocześnie, iż obecnie „specjaliści z Grupy PERN zajmują się interpretacją zebranych danych”.

PERN przypomniał, że kilka miesięcy temu zdecydował o połączeniu dwóch podmiotów serwisowych ze swej grupy kapitałowej, Naftoserwis i właśnie CDRiA.

„Połączenie ma polegać na przejęciu CDRiA przez spółkę Naftoserwis. Zintegrowany podmiot będzie działał od początku 2019” – podał PERN, dodając, iż celem integracji obu podmiotów „jest porządkowanie aktywów w ramach grupy kapitałowej, by szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku”.

„CDRiA wniesie do nowego podmiotu kompetencje w zakresie badania stanu technicznego rurociągów, a w sytuacji, gdy zajdzie taka konieczność, w ich naprawie będą wykorzystywane kompetencje Naftoserwisu” – zaznaczył PERN.

Głównym przedmiotem działalności Naftoserwisu jest świadczenie usług serwisowych na bazach paliw oraz zapewnienie ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji i urządzeń. Spółka ma 10 zakładów serwisowych na terenie całej Polski, Współpracuje także z największymi operatorami w branży paliwowej.

CDRiA to wysoko wyspecjalizowany podmiot zajmujący się m.in. diagnostyką rurociągów, głównie ropy naftowej, wykonujący tego typu usługi przy użyciu unikalnych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanych i skonstruowanych bezpośrednio w tej spółce.

Prowadzone przez CDRiA inspekcje tłokami badawczymi pozwalają na zebranie kompleksowych danych o stanie technicznym rurociągów. Spółka jest jednym z nielicznych podmiotów na świecie, które świadczą tego typu usługi, w tym z użyciem techniki ultradźwiękowej.

Badania z wykorzystaniem specjalistycznych tłoków własnej konstrukcji, CDRiA wykonywała dotychczas m.in. na terenie Belgii, Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza tłoczeniem rurociągami i magazynowaniem w bazach zarówno ropy naftowej, jak i paliw płynnych. Spółka transportuje ropę m.in. do rafinerii krajowych – Grupa Lotos i PKN Orlen.