PKP Polskie Linie Kolejowe rozwiązały umowę z Astaldi po tym, jak wykonawca, pomimo wezwania, nie podjął pracy na kontrakcie. Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Poznań, spółka zależna PKP Polskich Linii Kolejowych, będzie kontynuować przerwane prace.

Zakres robót obejmuje m.in. układanie nowych torów, montaż sieci trakcyjnej oraz modernizację obiektów inżynieryjnych między granicą województwa dolnośląskiego a Rawiczem oraz między Bojanowem a Lesznem.

Wartość prac to około 45 mln zł netto. Planowane zakończenie robót na poszczególnych odcinkach ma nastąpić do końca tego roku i wiosną przyszłego roku.

Jak powiedział w środę w Poznaniu Arnold Bresch z zarządu PKP PLK, spółce zależy na szybkim kontynuowaniu działań na odcinku ważnej linii kolejowej Wrocław - Poznań. Przyznał, że dotąd wykonano trzecią część prac, które obejmuje inwestycja. Nowy wykonawca ma przystąpić do realizacji w przyszłym tygodniu.

"ZRK DOM Poznań, z którym podpisaliśmy umowę, jest już zmobilizowany do prac. Firma posiada wymagany potencjał w zakresie pracowników i sprzętu, czyli sprawnie wejdzie na kontraktowe zadanie. ZRK wykorzysta również zgromadzony już na placu budowy materiał, a to pozwoli uzyskać szybkie efekty robót" - powiedział Bresch.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podkreślił w środę, że linia kolejowa Poznań-Wrocław ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Wielkopolan.

"Tą trasą każdego dnia przemieszczają się tysiące osób, dlatego jakikolwiek problem, który na niej wystąpi, powoduje paraliż komunikacyjny. W takich kryzysowych sytuacjach rząd i podmioty mu podległe muszą szybko reagować, dlatego przerwane niedawno przez włoską firmę prace dziś przejmuje wielkopolska firma" - powiedział.

Jak zaznaczył, liczy na to, że dokończenie remontu przebiegnie "solidnie i sprawnie, czyli po wielkopolsku".

Podjęte prace dotyczą projektu "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - roboty wykończeniowe (etap I).

Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. PKP PLK wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK złożyły oświadczenia o odstąpieniu od umów z winy konsorcjantów.

autor: Rafał Pogrzebny