Rafako: Gaz-System unieważniło przetarg na budowę gazociąguWarszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System unieważnił postępowanie na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń", podało Rafako. Oferta Rafako złożona w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa (lider konsorcjum) została wcześniej wskazana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym. Wartość oferty konsorcjum wynosiła łącznie 687 mln zł netto (845 mln zł brutto), z czego 50% to udział Rafako.

"W wyjaśnieniu zamawiający poinformował, iż unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), tj. w związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła budżet, który zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień prezentowany w raportach okresowych Rafako nie uwzględniał wartości w/w zadania, podano również.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)