Przychody TXM spadły o 13% r: r do ok. 31 mln zł w październiku


Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w październiku 2018 r. wyniosła ok. 31 mln zł, co oznacza spadek o 13% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 280 mln zł, tj. o 7% mniej niż w roku poprzednim.
TXM Textilmarket pomimo spadku przychodów ze sprzedaży o 13% r/r wypracował wolumen marży handlowej na niezmienionym poziomie. Wyższe obroty w 2017 roku były wynikiem intensywnych działań wyprzedażowych, które nie były prowadzone w roku bieżącym, podano.
"Poza istotną zmianą w polityce cenowej w tym roku pogoda nam ponownie - tak samo jak całej branży - nie pomagała w uzyskaniu lepszych poziomów sprzedaży. Jesteśmy natomiast zadowoleni z osiąganych marż, które stopniowo zbliżają się do docelowego poziomu. Na niższe poziomy sprzedaży wpłynął także spadek powierzchni naszej sieci, który wyniósł 2% w ujęciu rocznym" - powiedział p.o. prezesa TXM Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w październiku 2018 roku wyniosły ok. 0,7 mln zł, co oznacza spadek o 29% w stosunku do października 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 5,6 mln zł i była o 26% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również.
Pozyskane w sierpniu środki, które niemal w całości wzmocniły kapitał obrotowy, częściowo zostały przeznaczone na nowy asortyment.
"Poprawiliśmy dostępność asortymentu oferowanego w sklepach stacjonarnych oraz e-commerce. Jednocześnie systematycznie zwiększamy udział towarów z importu w naszym miksie produktowym. Wierzymy, że nasze starania przyczynią się do poprawy wyników w listopadzie i grudniu" - dodała wiceprezes TXM Agnieszka Smarzyńska.
Sieć TXM na koniec października składała się z 387 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,6 tys. m2, która była o 2% niższa niż na koniec października 2017, podsumowano.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)