Zysk operacyjny wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 5,3 mln zł wobec 52,3 mln zł zysku przed rokiem. EBITDA wyniosła 160,2 mln zł, co oznacza wzrost o 81,6 mln zł w stosunku do III kwartału 2017 roku.

Przychody grupy wyniosły 1248 mln zł wobec 987,2 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec października CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za III kwartał. Szacowało wtedy, że strata netto jednostki dominującej wyniosła 41,7 mln zł, zysk EBITDA 160,1 mln zł, zysk operacyjny 5,3 mln zł, a przychody 1.247,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 595,4 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 615,6 mln zł.

Wyniki CCC sporządzone są zgodnie ze standardem MSSF 16.

W trzecim kwartale 2018 r. grupa kapitałowa CCC powiększyła sieć sprzedaży CCC o ponad 22 tys. m2. Na 30 września sieć sprzedaży grupy obejmowała 1181 placówek sieci CCC.

Grupa otworzyła 3 salony w Rosji i Austrii, po 2 salony na Węgrzech i w Rumunii, po jednym w Czechach, Słowacji, Słowenii i na Ukrainie. (PAP Biznes)