Trakcja PRKiI miała 6,51 mln zł zysku netto, 10,98 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 6,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,98 mln zł wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 518,32 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 412,11 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 13,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 097,17 mln zł w porównaniu z 949,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1,27 mln zł wobec 22,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)