Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec wrześniaWarszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec września br., poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

"Portfel zleceń Grupy Unibep na koniec września 2018 roku wynosi na kolejne okresy 2,1 mld zł. Tylko w III Q 2018 podpisaliśmy umowy o wartości ok. 390 mln zł, zaś od początku 2018 r. do dnia publikacji raportu nasz portfel zleceń powiększył się o 1,5 mld zł. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamówień oraz wymagającą sytuację rynkową, selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów. Już na etapie ofertowania staramy się ograniczać potencjalne ryzyka. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników III kw.

W omówieniu wyników poszczególnych segmentów spółka wskazuje, że mimo trudnej sytuacji rynkowej dla generalnego wykonawstwa w kraju, portfel kontraktów segmentu budownictwa kubaturowego rośnie.

"Nie ma presji do zawierania kontraktów za wszelką cenę. Ważna jest budowa solidnego portfela na okresy przyszłe. Aktualnym jest dążenie do pozyskiwania kontraktów z obszaru budownictwa przemysłowego, które charakteryzuje się zwykle wyższą marżą. Wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, w znacznej części minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów. Większą aktywność i lepsze wyniki niż przed rokiem kolejny raz prezentuje eksport usług budownictwa. Szczególnie perspektywiczny jest rynek białoruski. Aktualnie w realizacji mamy tam trzy kontrakty. Rosną perspektywy rozwoju rynku ukraińskiego. Pierwszy kontrakt do realizacji na tym rynku został w ostatnim okresie podpisany" - czytamy w raporcie.

Wg Unibepu, podobnie jak w budownictwie kubaturowym, skutki sytuacji w branży dotknęły także segment drogowo-mostowy.

"Wcześniejsze zmiany w harmonogramach robót i przesunięcie na kolejne kwartały wybranych zakresów będzie miało swoje odzwierciedlenie w niższym od możliwego i oczekiwanego poziomu sprzedaży i zysków tego biznesu. Perspektywa kolejnych miesięcy pozwala jednak podtrzymać wewnętrzne założenia odnośnie realizacji wyników segmentu. W ostatnim okresie spółka zawarła kilka istotnych kontraktów. Akwizycja w tym segmencie nakierowana jest zdecydowanie na budowę portfela o wysokiej jakości i marżowości. Daje to podstawy oczekiwania na uzyskanie wyników na poziomie zdecydowanie lepszym niż w roku 2017. Jednocześnie jest to solidna podstawa do dobrych wyników w roku 2019" - czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)