Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - IMC odnotowało 32,32 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 27,77 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 39,25 mln USD wobec 34,75 mln USD zysku rok wcześniej.
Znormalizowana EBITDA wyniosła 50,6 mln USD w okresie 9 miesięcy 2018 r. wobec 42,76 mln USD rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,35 mln USD w I-III kw. 2018 r. wobec 81,54 mln USD rok wcześniej.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.
(ISBnews)