Projekt nowelizacji ustawy o SN został złożony w Sejmie przez posłów PiS w środę rano. Projekt daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku; ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taką możliwość. Przepisy projektu stanowią, że jeśli na podstawie noweli do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Ponadto, projekt uchyla procedurę ubiegania się o zgodę prezydenta na dalsze orzekanie po ukończeniu 65. roku życia, ale dla sędziów, którzy już weszli do SN na mocy nowych przepisów, wiek spoczynku to 65 lat bez możliwości przedłużenia tego okresu.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu noweli o SN złożył w środę rano szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Przed głosowaniem poseł klubu PSL-UED Jacek Protasiewicz złożył wniosek o przerwę, by posłowie mogli zapoznać się z treścią projektu nowelizacji. "To już siódma nowelizacja ustawy o SN w tym roku. Siedem zgłoszonych przez posłów PiS. Obiecaliście, że każda kolejna będzie poprawiać sytuację, a każda pogarszała. Najprawdopodobniej - mamy nadzieję - że ta wreszcie sytuację poprawia" - mówił.

Reklama

Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła, że projekt nowelizacji ustawy o SN jest niepotrzebny. "Nie potrzeba żadnych drobnych zmian w przepisach. Macie szanować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, to postanowienie stosuje się bezpośrednio" - oceniła.

19 października unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. TSUE chciał też m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Marek Ast mówił wcześniej, że PiS "szanuje rozstrzygnięcia TSUE, dlatego zgodnie z postanowieniem zabezpieczającym, złożono projekt noweli ustawy o SN".(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ hgt/