Odsetek pracujących lub poszukujących pracy Amerykanów w wieku produkcyjnym kształtuje się dziś znacznie poniżej poziomów z 2000 roku. Rośnie natomiast aktywność zawodowa osób w tak zwanym srebrnym wieku, czy powyżej 55 lat. Dlaczego?

W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych pracownicy w wieku powyżej 55 lat, a zwłaszcza ci powyżej 65. roku życia, coraz częściej pozostawali na rynku pracy. Co ciekawe w niższych grupach wiekowych widoczna jest tendencja odwrotna. Porównanie danych z rynku pracy roku z 2018 roku z rokiem 2000 pokazuje, że aktywność zawodowa spadła we wszystkich grupach wiekowych poniżej 55. roku życia. Skąd taka wzmożona aktywność pracowników tuż przed emeryturą? Może to częściowo wynikać z polityki państwa wobec osób dłużej pozostających na rynku pracy - zauważa Courtney Coile z Wellesley College w najnowszym raporcie National Bureau of Economic Research.

Wobec niedoborów na rynku pracy, starsi pracownicy i emeryci w wieku 65-69 lat jawią się jako niewykorzystane zasoby, które można z łatwością wykorzystać w bardziej efektywny sposób lub ponownie wprowadzić na rynek pracy. Dlatego w USA wprowadzono zmiany w programie ubezpieczeń społecznych ułatwiające i zachęcające starszych Amerykanów do dłuższej pracy bez ponoszenia kar finansowych. Po pierwsze, zmiany do ustawy o ubezpieczeniach społecznych wprowadzone w 1983 r. stworzyły finansową zachętę w postaci wyższej emerytury dla osób, które zdecydowały się pozostać dłużej na rynku pracy. Następnie przyszedł czas na ustawę o swobodzie pracy seniorów z 2000 r., która uchyliła limity zarobków, po przekroczeniu których pracujący emeryt miał obniżone lub nawet zabrane świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego.

W jakim stopniu transfery socjalne zmniejszają ubóstwo? Oto najnowsze dane dla UE

W sumie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zmniejszyły ukryty podatek od pracy osób w wieku od 65 do 69 lat o około 15 punktów procentowych, pisze Coile.

Reklama

Zmiany liberalizujące obciążenia fiskalne osób starszych aktywnych zawodowo nie pozostają obojętne dla rynku pracy, bo zwiększając pulę dostępnych i doświadczonych pracowników, zmniejszają niedobór wykwalifikowanej siły roboczej osób.

Biorąc pod uwagę te czynniki, starsi Amerykanie powinni nadal pracować. I choć częściowo jest to symptomem ekonomicznej niepewności, to z drugiej strony jest to dobra wiadomość dla pracodawców, systemu emerytalnego i dla samych emerytów. Opublikowany niedawno raport Centrum Badań Emerytalnych w Boston College wskazuje, że dłuższe pozostawanie na rynku pracy może zwiększyć długowieczność, szczególnie w przypadku mężczyzn.

Hiszpania: państwo dobrobytu dla ludzi starszych