Wiceminister odpowiadała w Sejmie na pytania posłów ws. polityki senioralnej.

Zwróciła uwagę, że w ramach programu "Senior plus" jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu "Senior plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Bojanowska zaznaczyła, że domy oraz kluby oferują osobom starszych usługi z zakresu aktywizacji społecznej, edukacji, działalności sportowej, artystycznej, kulturalnej, czy oświatowej. "A przede wszystkich też rehabilitacji i usługi socjalne, w tym ciepły posiłek, a także terapię zajęciową" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że tego rodzaju placówki mają również na celu wspierać aktywizację i integrację międzypokoleniową. "Regularnie w tych placówkach organizowane są spotkania z dziećmi z przedszkoli, z młodzieżą szkolną, czy z seniorami z innych placówek i organizacji pozarządowych" - mówiła.

Jak podkreśliła wiceminister, na koniec 2017 r. w Polsce funkcjonowało 240 domów i klubów, które oferowały ponad 6 tys. miejsc. Dodała, że w 2018 r. planowane jest utworzenie ponad 300 nowych placówek, z liczbą ponad 8 tys. miejsc. "W najbliższych dniach będzie nabór wniosków na przyszły rok. Również mamy zaplanowanych kwotę 80 mln zł. Zachęcamy samorządy do składania wniosków" - zwróciła uwagę.

Na 2018 r. MRPiPS zaplanowało 80 mln zł na program "Senior plus". Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku - przez kilka godzin dziennie. Tam mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.(PAP)

Autor: Paweł Żebrowski