Główne zadania ujęte w programie to wprowadzenie nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, dalsze formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej i wzmocnienie ściany wschodniej, w tym przyspieszenie formowania czwartej dywizji wojsk operacyjnych – powołanej w tym roku 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Wśród zadań ujętych w programie są także uzupełnienie obsady 16. Dywizji Zmechanizowanej, wprowadzanie nowych systemów uzbrojenia – zestawów obrony powietrznej, artylerii rakietowej dalekiego zasięgu (program Homar), odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach, osiągniecie gotowości bojowej przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód, (ma ona koordynować działalność wielonarodowych batalionów NATO), poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionów rozpoznawczych w poszczególnych dywizjach, a także budowa wojsk obrony cyberprzestrzeni.

"Stawiam na nowoczesne i dobrze wyposażone Wojsko Polskie. Podpisałem dziś Program Rozwoju Sił Zbrojnych, z dłuższą perspektywą planowania, do 2026 r. Priorytetem jest modernizacja wojska i wzmocnienie wschodniej flanki. Już trwają prace nad nowym Planem Modernizacji Technicznej" – napisał w środę na Twitterze Błaszczak.

Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany rozwoju zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje także liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów wojska.

W ubiegłym tygodniu program pozytywnie oceniła sejmowa komisja obrony. Jej pozytywna opinia jest warunkiem zatwierdzenia szefa MON programu, który jest podstawą szczegółowych planów. PO, ponownie zarzuciła rządowi opóźnienia w wydaniu dokumentów planistycznych, i skierowała sprawę do NIK, przyznając zarazem, że pod względem zawartości, w tym zamierzeń modernizacyjnych, struktury, dyslokacji i liczebności jednostek program spełnia ustawowe wymagania wobec tego dokumentu.

Program jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych, w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Pod koniec maja br. rząd przyjął "Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026". Dokument, będący podstawą do programowania rozwoju sił zbrojnych, jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów.

W listopadzie Sejm uchwalił ustawę wydłużającą okres programowania rozwoju sił zbrojnych z 10 do 15 lat przy aktualizowaniu ich co cztery lata. Projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych, opracowany przez MON, rząd przyjął we wrześniu. Resort uzasadniał tę zmianę koniecznością planowania w dłuższej perspektywie dużych programów modernizacyjnych i dostosowaniem cyklu planowania do obecnych standardów w NATO.

Kolejne szczegółowe kierunki rozwoju SZ, już w perspektywie 15-letniej; obejmujące lata 2021-35, powinny zostać przyjęte d 2020 r. Wtedy też powstanie kolejny program rozwoju sił zbrojnych - także operujący w perspektywie 15-letniej.