Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała projekt "Muzola" i wyraziła zgodę na udział w spółce celowej, podał IMS.
"Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała projekt 'Muzola' oraz wyraziła zgodę na udział emitenta w spółce celowej, która ma zostać powołana w celu realizacji ww. projektu. Uzyskanie zgody rady nadzorczej było warunkiem koniecznym dla wywołania skutków prawnych umowy inwestycyjnej, o której emitent informował wcześniej w raporcie" - czytamy w komunikacie.
W ub. tygodniu wiceprezes spółki Piotr Bielawski poinformował ISBnews, że początkowo IMS nabędzie 15% udziałów w spółce celowej, przy czym może objąć w przyszłości kontrolę nad tym podmiotem, gdyż przysługuje mu dwuletnia opcja call, w wyniku której IMS może osiągnąć 60% udziałów w spółce celowej w projekcie Muzola. IMS ocenia potencjał polskiego rynku szaf grających, od którego Grupa IMS rozpocznie ekspansję w tym segmencie, na kilka tysięcy sztuk przy średniej cenie jednego urządzenia w wysokości 10-15 tys. zł
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)