Redan miał 9,14 mln zł straty netto, 12,87 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Redan odnotował 9,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,87 mln zł wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 145,62 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 154,18 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 17,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,89 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 424,47 mln zł w porównaniu z 439,18 mln zł rok wcześniej.

"Wynik osiągnięty przez grupę kapitałową Redan po trzech kwartałach roku 2018 jest lepszy do uzyskanego w tym samym okresie roku poprzedniego. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -24,5 mln zł co stanowi poprawę o 4,7 mln zł r/r. Zysk przed opodatkowaniem za trzy kwartały wyniósł -28,0 mln zł i jest lepszy o 1,8 mln zł r/r. Suma całkowitych dochodów za trzy kwartały 2018 wyniosła -28,8 mln zł (-1,7mln zł r/r). Poprawa wyniku przed opodatkowaniem nastąpiła w obu segmentach działalności. W części modowej zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o +2,0 mln zł, a w segmencie dyskontowym strata przed opodatkowaniem wyniosła -26,6 mln zł, co stanowi poprawę o 1,1 mln zł r/r" - czytamy w raporcie.

Według spółki w części modowej wynik po trzech kwartałach 2018 roku potwierdza trwającą tendencję regularnego zwiększania zysków r/r. Bardzo dobrze rozwija się największy kanał dystrybucji, czyli sklepy Top Secret w Polsce. Po trzech kwartałach sprzedaż w sklepach porównywalnych wzrosła o 4%, a marża handlowa zwiększyła się o 10 % r/r. Spółka realizuje zapowiedzianą wcześniej strategię rozwoju sieci - powierzchnia sklepów zwiększyła się o 9% r/r. Główny kanał Top Secret wygenerował r/r większą sprzedaż o 9 mln zł, osiągając tym samym lepszy wynik o 3,3 mln zł. Pozytywne zmiany są przede wszystkim pochodną coraz lepszej oferty asortymentowej powodującej większą sprzedaż towarów z nowych kolekcji, a tym samym pozwalającą na uzyskiwanie wyższych marż.

"Niestety rok 2018 to okres anomalii pogodowych: najpierw ochłodzenie w II połowie lutego oraz w marcu, które nie generowało impulsu dla klientów do zakupów towarów stricte wiosennych a w II połowie roku niekończące się lato z bardzo ciepłym wrześniem, które przyczyniło się do braku popytu na towary jesienne (swetry, okrycia). Czynniki te spowodowały, że wypracowane w segmencie modowym zyski są niższe od możliwych do uzyskania. Lepsze dostosowanie kolekcji do okresów przejściowych i tym samym do optymalizacji marży stanowi wyzwanie na kolejne okresy. Negatywnym elementem utrzymującym się również w trzecim kwartale był spadek sprzedaży i związane z tym zmniejszenie wygenerowanego zysku, w działalności zagranicznej, przede wszystkim w Rosji, co jest spowodowane pogorszeniem sytuacji gospodarczej w tym kraju" - czytamy dalej.

Sektor dyskontowy w okresie styczeń-wrzesień na poziomie wyniku na sprzedaży zanotował poprawę o 4,5 mln zł, co jest pochodną pozytywnej zmiany w dwóch obszarach: (i) wzrostu procentowej marży handlowej (+2,2 pkt proc.) oraz (ii) zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności (- 4,3%, 5,7 mln zł). Na poziomie EBITDA również odnotowana jest poprawa o 3,7 mln zł, co wynika bezpośrednio z poprawy wyniku na sprzedaży. Jednak determinujący wpływ na wynik ma spadek sprzedaży r/r, podano także w raporcie.

"W 2017 i w 2018 r. segment dyskontowy przeszedł dwa poważne kryzysy, pierwszy związany z problemami z wdrożeniem nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, a drugi – z ograniczeniami w dostępności towarów w II i III kwartale br. Dodatkowo nałożyły się na to niesprzyjające warunki pogodowe szczególnie jesienią br. Spowodowało to, że wdrażane dotychczas działania optymalizacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym konieczne jest zintensyfikowanie i rozszerzenie obszarów restrukturyzacji w Grupie TXM" - podkreślono.

Obecnie trwają prace nad modyfikacją strategii, które obejmują następujące obszary:
- optymalizację sieci sprzedaży poprzez likwidację nierentownych i nierokujących lokalizacji;
- wzrost rotacji towarów poprzez:
- zmianę polityki cenowej
- optymalizację poziomu zapasu
- wzrost sprawności operacyjnej sklepów
- dalszą intensywną optymalizację kosztów działalności zarówno w sklepach jak i w centrali, wymieniono w raporcie.

"Celem opisanych powyżej działań jest zbilansowanie wynikowe i gotówkowe działalności sektora dyskontowego w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 1,29 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)