Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners do 30 kwietnia 2019 r., podała spółka.
"Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko spółce wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania i koniecznością dalszej analizy sprawy" - czytamy w komunikacie.
Pod koniec czerwca Benefit Partners poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania "w związku z podejrzeniem zawarcia między innymi przez spółkę porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem ograniczenia w dostępie operatorów pakietów do klubów fitness oraz ograniczenia możliwości oferowania usług przez kluby w ramach pakietów". Wówczas spółka podała, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.
Spółka Benefit Partners powstała w 2011 roku. Odpowiada za zakup sprzętu sportowego oraz jego dzierżawę do klubów fitness, należących do spółek zależnych oraz stowarzyszonych w grupie kapitałowej Benefit Systems.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
(ISBnews)