Best powołał spółkę zależną we Włoszech - Best Italia


Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Best utworzył spółkę zależną we Włoszech, z siedzibą w Mediolanie pod nazwą Best Italia, podał Best.
"Jedynym założycielem Best Italia jest emitent, który objął w kapitale zakładowym Best Italia 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 200 000 euro. Udział emitenta w kapitale zakładowym Best Italia odzwierciedla uprawnienia emitenta w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników Best Italia" - czytamy w komunikacie.
Działalność Best Italia obejmować będzie działalność windykacyjną na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym. Wykonywanie czynności windykacyjnych nastąpi po uzyskaniu przez Best Italia stosownej licencji wymaganej przez przepisy prawa włoskiego, podano także.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)